Najpiękniejsze zabytki stolicy Dolnego Śląska

Rynek we Wrocławiu. To jeden z najważniejszych zabytków miasta powstały w 1242 roku. Wrocławski Rynek należy bowiem do najpiękniejszych i największych staromiejskich rynków w całej Europie. Wśród jego części na szczególną uwagę turystów zasługują tutaj przede wszystkim największy w Polsce ratusz, liczne zabytkowe kamieniczki w stylu renesansowym, przyległy Plac Solny oraz fontanna znajdująca się po zachodniej stronie rynku na Placu Gołębim.

Zabytkowe Kościoły Wrocławia. Gotyckie kościoły i katedry we Wrocławiu już od wielu lat stanowią bardzo ważną atrakcję turystyczną miasta. Spośród ponad 100 tego typu budowli ponad 70% powstało w epoce średniowiecza. Ich największe skupisko zlokalizowane jest na Ostrowie Tumskim, a najważniejszym przedstawicielem jest niewątpliwie Archikatedra Wrocławska pod wezwaniem Jana Chrzciciela. Oprócz tego wartymi odwiedzenia są również Kościół św. Elżbiety, gotycka świątynia św. Stanisława, Kościół św. Wojciecha (jeden z najstarszych w całym Wrocławiu) oraz Kościół Świętego Krzyża.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Gmach wrocławskiego Muzeum Narodowego wzniesiono w 1886 roku w staroniemieckim stylu renesansowym. Zabytek ten, stanowiący jedną z wizytówek Wrocławia, zbudowany jest z czerwonej cegły i posiada trzy wewnętrzne dziedzińce. Budynek ten pełny jest wartościowych dzieł sztuki (np. figury Michała Anioła i Albrechta Durera wykonane z brązu czy chociażby zbiory dzieł najwybitniejszych polskich artystów) oraz blisko 200 tysięcy eksponatów.

Hala Ludowa we Wrocławiu. Nazywana również Halą Stulecia, stanowi najważniejszy wrocławski obiekt sportowy, posiadający blisko 100-letnią historię (budynek wzniesiony w roku 1913 w stylu ekspresjonistycznym według projektu Maxa Berga). Hala ta położona jest w Parku Szczytnickim i już od wielu lat jest tłumnie odwiedzana przez turystów z całego świata. W roku 2006 wrocławska Hala Ludowa trafiła na listę światowego dziedzictwa UNESCO.