Gdzie studiować we Wrocławiu?

Wrocławska edukacja już od wielu lat ma się bardzo dobrze, czego dowodem może być chociażby fakt iż miasto to należy do jednego z największych ośrodków uniwersyteckich w Polsce. Duża liczba uczniów i studentów w dużej mierze nakręca również życie towarzyskie Wrocławia. Tutejsze puby, kluby muzyczne i restauracje są bowiem pełne młodych żaków z różnych części naszego kraju, co znacząco wpływa również na promocję stolicy województwa dolnośląskiego.

Oprócz licznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, o sile wrocławskiej oświaty stanowią renomowane uczelnie wyższe (państwowe i niepubliczne) oraz placówki o charakterze naukowo-badawczym. Do najważniejszych państwowych uczelni należą niewątpliwie: Uniwersytet Wrocławski, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, Akademia Sztuk Pięknych, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego, Politechnika Wrocławska oraz Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki. W kategorii uczelni prywatnych na uwagę zasługują natomiast: Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wyższa Szkoła Bankowa oraz Wrocławska Szkoła Wyższa Informatyki Stosowanej.

Na wrocławskich uczelniach kształci się obecnie mnóstwo studentów pochodzących z różnych regionów naszego kraju – nawet tych najbardziej odległych od Dolnego Śląska. Rekordzistami w tym względzie są Uniwersytet Wrocławski (blisko 47 tysięcy studentów) oraz Politechnika Wrocławska (około 40 tysięcy studentów). O sporym zainteresowaniu szkolnictwem we Wrocławiu decydują przede wszystkim: wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska w szkołach i uczelniach wyższych, możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy teoretyczno-praktycznej w danym zawodzie (nierzadko potwierdzonej odpowiednimi certyfikatami) oraz sam prestiż tutejszych uczelni.

Omawiając edukację we Wrocławiu warto również wspomnieć o prężnie działających tutaj placówkach naukowo-badawczych. To właśnie w tym mieście znajdują się bowiem Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Zakład Antropologii PAN oraz Wrocławskie Centrum Badań EIT+.